top of page
ml omar.png

Izinsuku zokuqala eziyishumi nobusuku bukaDhul Hijjah

Umlando ka-Udhiyyah nomhlatshelo ka-Abraham (ukuthula kube kuye)

Imivuzo ka-Udhiyyah

Ngubani okumele enze i-Udhiyyah

Yiziphi izilwane ezingabulawa ngenxa ka-Udhiyyah?

Ungasihlaba kanjani isilwane?

Inyama kufanele isatshalaliswe kanjani?

Indlela enhle yokuhlonipha uNabi Muhammad

bottom of page